Price changed for T-Mobile USA - All Android Unlock APP Official (Clean Only) - GALAXY S9 S9+ SUPPORTED : 32.82

2018-10-09

USA Verizon - iPhone 5/5s/6/6+/6s/6s+/7/7+ (Clean/Unpaid Only)

- Dịch vụ này unlock iPhone lock nhà mạng Verizon.

- Chỉ hỗ trợ:

Next Tether :US Verizon Locked Policy
Next Tether :US Verizon LTE Unlocked Policy
Next Tether :US GSM & Verizon iPhone 6/6 Plus Service Policy

- Không hỗ trợ:

Next Tether: US GSM/VZW

Sau khi unlock xong chỉ xài được ngoài USA

- Imei phải sạch mới có thể unlock,check imei sạch hay không theo link phía dưới:

http://www.verizonwireless.com/bring-your-own-device/

Chọn "I am not with Verizon" rồi nhập imei vào phần "Device ID" > Nếu hiện dòng chữ "Please contact customer service" đồng nghĩa imei = Bad ESN

SAI IMEI SAI NHÀ MẠNG SOURCE KHÔNG HOÀN TIỀN

Chỉ được hủy khi source chấp nhậnPrice : 48USD

Delivery Time : 1-7 days

Powered by Dhru Fusion